Ocak 20, 2021
  • 3:07 pm Hayat Devam Ediyor
  • 12:35 am Arzularına uyma seni Haktan saptırır
  • 11:33 pm Cahille Muhatap Olma
  • 6:46 pm SÖZ
  • 7:04 pm Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği

Hayat Devam Ediyor ☆☆☆ Yüce bir kervandır, koyuldu yola, Gece gündüz gider vermiyor mola, Ayrılırlar bir bir nice Canan’lar, Doldurur yerini yepyeni Can’lar. ☆☆☆ Nice canlar gitti, veda etmeden, Helallik isteyip selam vermeden, Sevenleri gelip onu görmeden, İstediği gibi hayat sürmeden. ☆☆☆ Hayat durmaksızın yol alır gider, Kimini yüceltir, kimini heder, Kimi için huzur kimine […]

READ MORE

Arzularına uyma seni Haktan saptırır “Ve kim Rahman’ın zikrini görmezden gelirse ona bir şeytanı göndeririz; artık o, onun yakını olur ve gerçekten onlar (şeytanlar), onları yoldan çevirirler, ancak onlar hidayette olduklarını zannederler.” (Zuhruf, 36-37) ☆☆☆ Yüce Allah zikrini görmezden gelenleri, Kendi arzularını ilah edinenleri, Hak’tan uzaklaştırır aşırı gidenleri, Şeytanlara dost kılar Hakk’ı görmeyenleri. ☆☆☆ Kur’an’da […]

READ MORE

Cahille Muhatap Olma *** Rabb’imiz buyuruyor cahillere aldırma, Sana sataşırlarsa Sen cahile sataşma, Selam deyip geçiver dönüp arkana bakma, Tebessüm edip bırak onu kaale alma. *** Cahile değer verme kendini adam sanır, Gurur kibir sahibi hevasına aldanır, Vefa ve dostluk bilmez ne hak ne hukuk tanır, İnsan olsa o kimse yaptığından utanır. *** Muhatap olma […]

READ MORE

SÖZ *** Yiğidi kılıç kesmez, acı bir söz öldürür, Ateşten beter söz var ocakları söndürür, Söylediğini bilmez ahmağı süründürür, Dost düşmanı kendine alay edip güldürür. *** Öyle sözler vardır ki, savaşları başlatır, Kimi kem sözler var ki, nice canlar acıtır,  Riyakârane sözler insanları aldatır, Bıçaktan keskin sözler, yürekleri kanatır. *** Kem sözler sahibine mezarını kazdırır, […]

READ MORE

Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği Örtü, tıpkı namaz, oruç, hac ve diğer hükümler gibi, yüce Allah’ın emridir. Örtü, yüce Allah (cc), tarafından kadınlara farz olarak emredilmiştir. İman eden Müslüman kadınlar, Rab’leri tarafından kendilerine bildirilen bu emri yerine getirmekle mükelleftirler. Doğru yol üzerine oturup insanların Rab’lerine yönelmelerine engel olacağına yemin eden şeytan (aleyhillane), yüce Allah’ın […]

READ MORE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم KUR’AN’DA ZİKİR KAVRAMI Tarihi süreçte, Kur’ani birçok kavramın asıl anlamları, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde değiştirilmiştir. Kur’ani kavramların ihtiva ettikleri asıl anlamlarını değiştirenler, bu nedenle Hakkı batılla bulayarak Kur’ani Gerçekleri gizleyenler, yüce Allah (cc) tarafından lanetlenmekte ve acıklı bir azap görecekleri bildirilmektedir.  “Hakk’ı bâtılla karıştırmayın ve sizin bildiğiniz Hakk’ı gizlemeyin.” […]

READ MORE

Fısk-Fasıklar Fıskın, kelime anlamı, önemsememe, duyarsızlık, açıktan açığa günah işleme, sapma, doğru yoldan çıkma, inkâr etme, yalanlama, yüce Allah’a itaatten çıkma -ki, bu ifade isyanın her türlüsünü içerisinde barındırıyor- küfür, şirk, münafıklık, sapıklık, sözden dönme irtidat gibi anlamlara gelir. Bunları işleyenler de fasıktırlar. Kur’an’dan açıkça anlaşıldığı üzere fasık, aslında tüm sapıkların, kâfir, müşrik, münafık ve […]

READ MORE

Yalan dünyaya kanma *** Nice değerler vardı, birer birer gittiler, Hepsi de yeryüzünde çok eserler diktiler, İşleri bitirmeden kendileri bittiler. Bütün sevdiklerinin hepsini terk ettiler, *** Nice Ağalar beyler, nice Sultanlar vardı, Saraylara köşklere, villalara sığmazdı, Sultan Süleyman bile ebediyen kalmadı, Giderken servetini saltanatı almadı. *** Be hey gafil neyin var, neye aldanıyorsun, Şu üç […]

READ MORE

Vasiyetim! *** Ölürsem cenazeme riyakâr münafıklar, Anne baba kıymeti bilmeyen yaratıklar, Yaşadığım günlerde hatır sormaz fasıklar, Arkamdan çekiştiren hainler gelmesinler. *** Kur’an’ı okuyup da hükmüne uymayanlar, Tevhidi gerçeklere sırt dönüp duymayanlar, Zulme karşı çıkarak Hakkı savunmayanlar, Şirk ve küfür içinde olanlar gelmesinler. *** Büyüğünü bilmeyen soysuz köksüz yeğenler, Arkamdan çekiştirip yanımdayken övenler, Beni gördüklerinde riyakârlık […]

READ MORE

Vade dolunca *** Yüce Allah herkese bir ömür tayin etmiş, Kimi doksan yaşında kimi bebekken gitmiş, Kimi gelinlik çağda beyaz kefeni giymiş, Damat adayı olan nice genç ölüvermiş. *** Ölüm vardır cihanda boşuna gururlanma, Yiğitlik ve malına gurur yapıp aldanma,  Güzellik ve gençliğin bakî kalacak sanma, Yaptığın hatalarla acı azapta yanma! *** Vade dolunca hayat, […]

READ MORE