Eylül 28, 2020
  • 3:07 pm Hayat Devam Ediyor
  • 12:35 am Arzularına uyma seni Haktan saptırır
  • 11:33 pm Cahille Muhatap Olma
  • 6:46 pm SÖZ
  • 7:04 pm Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği

“Allâh: “Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Şüphesiz Allâh güçlüdür, gâliptir.” (Mücadele, 21)

“Ancak iman edip salih amel işleyen kimseler, Allah’ı çokça hatırlayanlar ve zulmedildikten sonra galip gelenler; zulmeden kimseler, yakında bileceklerdir nasıl bir devrilişle devrileceklerini!” (Şuara, 227)

xxx
Müstekbirler her yanda karartırken semayı
Ey Müslüman uyan da aydınlat sen dünyayı
Yakılan bir meşale elden ele dolaşsa
Yeryüzünde mü’minler yüceltirler davayı.
xxx
Verilmezse değerler aydınlanmaz şafaklar
Şehadetle yaklaşır arzulanan ufuklar
Gelecektir elbette beklenilen o günler
Çalışırsa mü’minler dikilecek sancaklar.
xxx
Kendimizi adadık Kur’an Sünnet uğruna
Gece gündüz yalvardık âlemlerin Rabb’ına
Feda olsun kanımız bir tek damla da kalsa
Ey Rabb’imiz kabul et o şerefli yoluna
xxx
İman amel bir bütün olursa hep beraber
Yeryüzünde zalimler olurlar elbet heder
Yüce Allah vadetti mü’minlere iktidar
Müslümanlar çekmezler ne sıkıntı ne keder.
xxx
Aralık/1996/Ankara

Ramazan YILMAZ

RELATED ARTICLES