Ekim 29, 2020
  • 3:07 pm Hayat Devam Ediyor
  • 12:35 am Arzularına uyma seni Haktan saptırır
  • 11:33 pm Cahille Muhatap Olma
  • 6:46 pm SÖZ
  • 7:04 pm Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği
Arzularına uyma seni Haktan saptırır
"Ve kim Rahman’ın zikrini görmezden gelirse
ona bir şeytanı göndeririz;
artık o, onun yakını olur ve 
gerçekten onlar (şeytanlar), onları yoldan çevirirler, 
ancak onlar hidayette olduklarını zannederler." 
(Zuhruf, 36-37)
☆☆☆
Yüce Allah zikrini görmezden gelenleri,
Kendi arzularını ilah edinenleri,
Hak'tan uzaklaştırır aşırı gidenleri,
Şeytanlara dost kılar Hakk'ı görmeyenleri.
☆☆☆
Kur'an'da yüce Allah, açıkça uyarıyor,
Hevasına uyanlar, şirk koşmuş buyuruyor,
Hevasına uyanlar doğru yoldan sapıyor,
Şeytana tabi olup Rabb'e isyan ediyor.
☆☆☆
Arzularına uyma seni Haktan saptırır,
Öyle zaman gelir ki, kör nefsine taptırır,
Hevana esir kılar boş hayale daldırır,
Şeytan devreye girer kötü işler yaptırır,
☆☆☆
Şovenist duygularla Kur'an'ı anlamazsın,
Gerçekleri görmezsen hatadan kurtulmazsın.
Kur'an'ı okumadan bir yere varamazsın,
Tam iman etmedikçe Müslüman olamazsın.
☆☆☆
Gönlünü tatmin eder, seviyesiz arzular,
Geçici olan bir şey sana sağlamaz yarar,
Nefsin biraz sevinir sonra hüsrana uğrar,
Dünya hayatın harap ahiretin tüm zarar.
☆☆☆
Kör duygular insanı Hak'tan uzaklaştırır,
Arzularına uyan doğru yolu şaşırır,
Öyle bir an gelir ki her pisliğe bulaşır,
Kendi hâlini bilmez Mü'minlere dalaşır.
☆☆☆
Kur'an'dan yüzçeviren şeytanı dost edinir,
Böylesi bir kişiye şeytanın dostu denir,
Ne selamı alınır ne de sözü dinlenir,
Ne bir dua edilir ne mağfiret dilenir.
☆☆☆
01.10.2019/Rotterdam
 
Ramazan YILMAZ

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT