Ekim 27, 2020
  • 3:07 pm Hayat Devam Ediyor
  • 12:35 am Arzularına uyma seni Haktan saptırır
  • 11:33 pm Cahille Muhatap Olma
  • 6:46 pm SÖZ
  • 7:04 pm Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği

Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği Örtü, tıpkı namaz, oruç, hac ve diğer hükümler gibi, yüce Allah’ın emridir. Örtü, yüce Allah (cc), tarafından kadınlara farz olarak emredilmiştir. İman eden Müslüman kadınlar, Rab’leri tarafından kendilerine bildirilen bu emri yerine getirmekle mükelleftirler. Doğru yol üzerine oturup insanların Rab’lerine yönelmelerine engel olacağına yemin eden şeytan (aleyhillane), yüce Allah’ın […]

READ MORE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم KUR’AN’DA ZİKİR KAVRAMI Tarihi süreçte, Kur’ani birçok kavramın asıl anlamları, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde değiştirilmiştir. Kur’ani kavramların ihtiva ettikleri asıl anlamlarını değiştirenler, bu nedenle Hakkı batılla bulayarak Kur’ani Gerçekleri gizleyenler, yüce Allah (cc) tarafından lanetlenmekte ve acıklı bir azap görecekleri bildirilmektedir.  “Hakk’ı bâtılla karıştırmayın ve sizin bildiğiniz Hakk’ı gizlemeyin.” […]

READ MORE

Fısk-Fasıklar Fıskın, kelime anlamı, önemsememe, duyarsızlık, açıktan açığa günah işleme, sapma, doğru yoldan çıkma, inkâr etme, yalanlama, yüce Allah’a itaatten çıkma -ki, bu ifade isyanın her türlüsünü içerisinde barındırıyor- küfür, şirk, münafıklık, sapıklık, sözden dönme irtidat gibi anlamlara gelir. Bunları işleyenler de fasıktırlar. Kur’an’dan açıkça anlaşıldığı üzere fasık, aslında tüm sapıkların, kâfir, müşrik, münafık ve […]

READ MORE

Kur’an’da, Mü’minlerden hassasiyetle kaçınmaları istenilen ihanet, nankörlük ve küfürle eş anlamlı sayılabilecek bir kavramdır. İhanet eden kimse haindir; hainler, güven duygusunu istismar ederek kendilerine güvenen kimseleri arkadan vurmaya çalışanlardır. Hainler, bozuk bir karaktere, bencil bir kişiliğe, çıkarcı bir duyguya sahiptirler. Onlar, duygularını tatmin etme adına yapmayacakları ihanet, arkadan vurmayacakları kimse yoktur. Tevhidi esasların gizlenmesine, İslâmi […]

READ MORE

Nankörlük, örtmek, gizlemek, takdir etmemek, şükretmemek, haksızlık etmek anlamlarına gelen bir kelimedir. Nankörlük, K-F-R harflerinden türeyen bir kelimedir. Küfür ve inkâr da kökten türemiş kelimelerdir. Bu nedenle nankörlük, küfür ve inkârla eş anlamda değerlendirilmiştir. Nankörlük, yapılan iyilik ve lütufları hakir görmek, kıymetini bilmemek, görmezlikten gelip inkâr etmek, “küfrânü’n-nimeti” güzellikleri çirkinleştirmeye çalışmak, fazilet ve erdem gibi […]

READ MORE

Her yolun bir sonu, her hareketin bir neticesi ve her canlının bir akıbeti ve bütün bunlarm sonucunda da yapılanların bir muhasebesi vardır. Bir şeyin muhasebesi yapılırken yapılan her işin ya da hareketin delillendirilmesi, ispat edilmesi gerekir. Dünya hayatının da eşyanın da, insanın da bir sonu vardır ve insan yeryüzünde yaptıklarının hesabını vermek üzere, “O gün […]

READ MORE

Tarihin her dönemine damgasını vuran, insanı, insanlık onurundan yoksun bırakıp esfese sariline (aşağıların aşağısına) düşüren, insanın düşünme yeteneğini yitirmesine neden olan, insanı kula kul, hevasma tabi, duyarsız, şuursuz ve düşüncesiz bir varlık kılan putperestlik; Yüce Allah’a isyanın göstergesi, küfrün, şirkin, zulmün, fışkın ve nifakın ta kendisidir. Tarih boyunca Tevhid-Şirk mücadelesinin ana omurgasını hiç şüphesizdir ki, […]

READ MORE

İslami davet, yapısı gereği açıklığı ve netliği gerektirir. İnsanlığın bunalımdan ve sapıklıktan kuratanlarak Tevhidi gerçeklere ve bunun bir sonucu olarak Yüce Allah’ın rızasına ulaştırılması ancak açık ve net bir davetle mümkündür. Çünkü, vahiyle muhatap olan kişi ya da kişiler neye, niçin çağrıldıklarını, çağrıldıkları mesajın kendilerinden ne istediğini, neleri kabul ve red ettiklerini bilmeleri gerekir. Tevhidi […]

READ MORE

“Bismillah” deyip yola koyulduk davete başladık Allah’ın adıyla. O’nun adıyla başlanılan her şey güzeldir ve insanı yüceltir. Çünkü yüce Allah (cc), kendisi yücedir ve O kendi adına hareket edenleri de yüceltir. Yüce Allah (cc), adına hareket edenlerin, O’nun belirlediği ilkelerden hareket etmeleri esastır. Herhangi bir davranışında Yüce Allah’ın hükmünü bırakıp başka hükümleri ölçü alanlar, hükmüne […]

READ MORE

Yalan: Gerçeğin çarpıtılması, doğruların ters yüz edilmesi, güven duygusunun zayıflatılması, olmayan bir şeyin var olduğunun iddia edilmesi ve insanların aldatılması anlamlarında kullanılan bozuk bir eylem, kötü bir kavram ve ahlaki düşüklüğün bir ifadesidir. Yüce Allah’ın hiç sevmediği ve küfürle eş anlamlı olan bu kavram, Kur’an’da açıkça yerilmiş ve münafıkların vasfı olduğu bildirilmiştir (2/8-14). Hz. Muhammed(as) […]

READ MORE