15/04/2021
  • 23:11 Kaf Suresi
  • 22:45 Beled Suresi
  • 17:27 Mürselat Suresi
  • 15:07 Hayat Devam Ediyor
  • 00:35 Arzularına uyma seni Haktan saptırır

“Bismillah” deyip yola koyulduk davete başladık Allah’ın adıyla. O’nun adıyla başlanılan her şey güzeldir ve insanı yüceltir. Çünkü yüce Allah (cc), kendisi yücedir ve O kendi adına hareket edenleri de yüceltir. Yüce Allah (cc), adına hareket edenlerin, O’nun belirlediği ilkelerden hareket etmeleri esastır. Herhangi bir davranışında Yüce Allah’ın hükmünü bırakıp başka hükümleri ölçü alanlar, hükmüne […]

READ MORE

İslami olsun, gayri İslami olsun hiçbir mesaj ya da düşünce, insanlara “haydi” deyince ulaşmıyor. Her mesai, ortaya çıktığı andan itibaren zorluklarla, sıkıntılarla, tepki ve eleştirilerle karşılaşmıştır. İslami Mesajın her dönemde karşılaştığı zorluklar, sıkıntı ve tepkiler ise, gayri İslami düşünce ve mesajların, karşılaştığı zorluk ve sıkıntılarla karşılaştırılamayacak derecede fazladır. İslami Mesajın bu denli büyük zorluklarla karşılaşmasının […]

READ MORE

Tevhidi esasların bozulmasına neden olan ve topluma net olarak ulaşmasını engelleyen en önemli faktörlerden birisi, hiç şüphesizdir ki, onu kabul ettiklerini iddia edenlerin, hevalarını Tevhidi esaslara bulaştırmaları ya da Tevhidi esasları hevalarına göre eğip bükerek değiştirmeleridir. Tevhidi esaslara, insan düşüncesinin ya da hevasının karıştırılması onun bozulmasına ve safiyetinin kaybolmasına neden olur. Safiyeti kaybolan Tevhidi esasların […]

READ MORE

İzzet ve şerefin tümü kendisinde bulunan, kullarına ise Kur’an’a teslim oldukları nispette izzet ve şeref bahşeden yüce Allah’a hamdolsun ki tüm zorluklara, engellemelere, manevi baskılara ve maddi imkânsızlıklara rağmen yüce Rabb’imizin inayet ve yardımı ile beşinci sayımızla yine Tevhid yolunda yürüyoruz ve inşallah gelecek sayılarla da yolumuza devam edeceğiz; ta ki Hak ve batıl anlaşılıncaya […]

READ MORE

İnsanın, kendisini tanıyarak kendi küçüklüğünü, kendi acziyetini bilmesi Rabb’ine olan şükrünü, O’na olan kulluğunu arttırır. Aynı şekilde, insanın kendisini tanımaması, kendisinin başıboş bırakıldığını sanarak böbürlenip büyüklenmesi de kişinin Rabb’ine karşı isyanını, nankörlüğünü ortaya koyar. Tarihin talihsiz sahifeleri, insanın Rabb’ine karşı isyanıyla doludur. Ancak, tarihin talihsiz sahifelerini, birer şeref vesikasına çeviren davetçilerin şanlı hareketleri, insanın Rabb’ine […]

READ MORE

Bismillah, hayatı boyunca yüce Allah’ın emirlerinden bir tekini yapmayan, İslam, din, Kur’an, Peygamber sözlerini işittiğinde alerji olan, yüce Allah’a ettiği isyanın çizgilerini nursuz suratında taşıyan yaşlı bayanın ya da beyin otururken, kalkarken, dışarı çıkarken, otobüse binerken anlamını bilmeden söylediği söz. Bismillah, suratındaki pudranın süngere döndürdüğü yüzüyle, kırmızı rujun kan çanağına benzettiği dudaklarıyla, sudan çıkmış gibi […]

READ MORE

Hamd, insanı yaratıp en güzel biçimde düzenleyen, insanın neler yapacağını belirleyip hedefini gösteren, insana kalemle yazmayı öğretip bilgi ile şereflendiren, indirilen esaslara uymasını emredip dosdoğru hareket etmesini isteyen, Hz. Âdem (as)’ı topraktan yaratıp imtihan eden, Hz. Nuh (as)’a 950 sene boyunca mücadele gücü veren, Hz. İbrahim (as)’ı küfrün zulmünden ve ateşinden kurtarıp tek başına bir ümmet […]

READ MORE

Bu basın bildirisi; son zamanlarda basında, İslam Nizamı aleyhinde, bir kaşık bulanık Suda kopartılan, seviye ve keyfiyeti küçük ve düşük fırtınalara gerçekleri göstermek, bu fırtınalarda oynatılan piyanoların gerçek kimliklerini ortaya koymak ve en önemlisi de İslamın ne olduğunu belirtmek için kaleme alınmıştır. Bu basın bildirisinin amacı, önce Yüce Allah’a karşı bir mazeret ortaya koymak, ikinci […]

READ MORE