Ekim 23, 2020
  • 3:07 pm Hayat Devam Ediyor
  • 12:35 am Arzularına uyma seni Haktan saptırır
  • 11:33 pm Cahille Muhatap Olma
  • 6:46 pm SÖZ
  • 7:04 pm Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği

İslami davet, yapısı gereği açıklığı ve netliği gerektirir. İnsanlığın bunalımdan ve sapıklıktan kuratanlarak Tevhidi gerçeklere ve bunun bir sonucu olarak Yüce Allah’ın rızasına ulaştırılması ancak açık ve net bir davetle mümkündür. Çünkü, vahiyle muhatap olan kişi ya da kişiler neye, niçin çağrıldıklarını, çağrıldıkları mesajın kendilerinden ne istediğini, neleri kabul ve red ettiklerini bilmeleri gerekir. Tevhidi […]

READ MORE

Türkiye’de Kur’an’a yönelişin başlaması, birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Kur’an mantığını kavramamaktan, Kur’an’a bütüncül bir şekilde yaklaşmamaktan, Kur’an mesajını anlamamaktan, geleneksel hurafeci anlayışa tepki göstermek gayesiyle Kur’an’a yönelmekten ve sadece bilgilenmek için (yaşantıya aktarılmadan) ayetlerin bir bölümünü almaktan kaynaklanan bu sorunların en onulmazı ise hiç şüphesizdir ki, geleneksel tasavvufi anlayışa benzeyen Radikal Hizipçi Anlayıştır. Radikal […]

READ MORE

Hz. Adem(as)’dan başlayıp günümüze kadar devam ederek gelen İslam tarihinin hemen her döneminde, vahyi gerçeklere teslim olanların onurlu mücadelelerini rahatlıkla görebiliyoruz. Yüce Allah’ın emirlerini, hevasına göre değiştirerek yüce Allah’a karşı ilk isyanı başlatan Kabil’in saldırgan tutumuna karşı, vahye teslim oluşunun onurunu yaşadığından onun seviyesine düşmeden, vahyi ölçüler içinde hareket eden Habil’den (5/27-31), küfrün tüm saldırılarına […]

READ MORE

Bugün içinde yaşadığımız çağda, çevremizde çok hızlı bir şekilde cereyan eden olaylara şahit olmaktayız. Kimi zaman bir olayı sağlıklı bir değerlendirmeye tabi tutmadan ardından başka olaylar vuku bulmaktadır. Birbirinden kopuk gibi görünen olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirdiğimizde ise, dünya küresinde cereyan eden hemen tüm olayların, aslında bir bütünün parçaları oldukları ortaya çıkmaktadır. Özellikle halkında Müslüman […]

READ MORE

Yayın hayatına başladığımız günden bu yana yazılarımızla, Tevhidi gerçekleri kavradığımız zamandan beri de söz ve hareketlerimizle sürekli olarak işlediğimiz ve öyle görünüyor ki, daha çok işleyeceğimiz ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz en önemli konu, hiç şüphesiz ki, İslam ümmetinin vahdetidir. Gerek vahdet konusunu, gerekse diğer konuları işlerken ölçü edindiğimiz tek kıstas Kur’an ve Sünnettir. Kur’an ve […]

READ MORE

Hemen herkesin, belki de en kolay, en ucuz bir şekilde söylediği sözlerden biri de “Hâkimiyet ancak Allah’ındır” (12/40) ayeti kerimesidir. Ancak, ne gariptir ki, birçok kimse bu sözün asıl anlamını bir türlü düşünmez. Asıl anlam ifade edildiğinde ise ya hemen dillerini eğip bükerek anlamını saptırmaya çalışırlar, ya da tek yanlı anlayarak bir tek konuya teksif […]

READ MORE

Her dönemde Tevhidi hareketin karşısına mutlaka bir karşı çıkış olmuştur. Ancak bu karşı çıkış, hemen her dönemde belamların ortaya çıkartılarak oynatılması, görevlendirilmesi şeklinde tezahür etmiştir. Bu piyonlar, ya gönüllü olarak görev üstlenmişler, ya da aldıkları ücretin karşılığı olarak hareket etmişlerdir. Bu durum günümüzde de aynı şekilde devam etmekte, İslami görüntü içindeki belâmlar, üstlendikleri misyonu aynıyla […]

READ MORE