Ekim 23, 2020
  • 3:07 pm Hayat Devam Ediyor
  • 12:35 am Arzularına uyma seni Haktan saptırır
  • 11:33 pm Cahille Muhatap Olma
  • 6:46 pm SÖZ
  • 7:04 pm Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği

Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği Örtü, tıpkı namaz, oruç, hac ve diğer hükümler gibi, yüce Allah’ın emridir. Örtü, yüce Allah (cc), tarafından kadınlara farz olarak emredilmiştir. İman eden Müslüman kadınlar, Rab’leri tarafından kendilerine bildirilen bu emri yerine getirmekle mükelleftirler. Doğru yol üzerine oturup insanların Rab’lerine yönelmelerine engel olacağına yemin eden şeytan (aleyhillane), yüce Allah’ın […]

READ MORE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم KUR’AN’DA ZİKİR KAVRAMI Tarihi süreçte, Kur’ani birçok kavramın asıl anlamları, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde değiştirilmiştir. Kur’ani kavramların ihtiva ettikleri asıl anlamlarını değiştirenler, bu nedenle Hakkı batılla bulayarak Kur’ani Gerçekleri gizleyenler, yüce Allah (cc) tarafından lanetlenmekte ve acıklı bir azap görecekleri bildirilmektedir.  “Hakk’ı bâtılla karıştırmayın ve sizin bildiğiniz Hakk’ı gizlemeyin.” […]

READ MORE

Fısk-Fasıklar Fıskın, kelime anlamı, önemsememe, duyarsızlık, açıktan açığa günah işleme, sapma, doğru yoldan çıkma, inkâr etme, yalanlama, yüce Allah’a itaatten çıkma -ki, bu ifade isyanın her türlüsünü içerisinde barındırıyor- küfür, şirk, münafıklık, sapıklık, sözden dönme irtidat gibi anlamlara gelir. Bunları işleyenler de fasıktırlar. Kur’an’dan açıkça anlaşıldığı üzere fasık, aslında tüm sapıkların, kâfir, müşrik, münafık ve […]

READ MORE

Kur’an’da, Mü’minlerden hassasiyetle kaçınmaları istenilen ihanet, nankörlük ve küfürle eş anlamlı sayılabilecek bir kavramdır. İhanet eden kimse haindir; hainler, güven duygusunu istismar ederek kendilerine güvenen kimseleri arkadan vurmaya çalışanlardır. Hainler, bozuk bir karaktere, bencil bir kişiliğe, çıkarcı bir duyguya sahiptirler. Onlar, duygularını tatmin etme adına yapmayacakları ihanet, arkadan vurmayacakları kimse yoktur. Tevhidi esasların gizlenmesine, İslâmi […]

READ MORE

Nankörlük, örtmek, gizlemek, takdir etmemek, şükretmemek, haksızlık etmek anlamlarına gelen bir kelimedir. Nankörlük, K-F-R harflerinden türeyen bir kelimedir. Küfür ve inkâr da kökten türemiş kelimelerdir. Bu nedenle nankörlük, küfür ve inkârla eş anlamda değerlendirilmiştir. Nankörlük, yapılan iyilik ve lütufları hakir görmek, kıymetini bilmemek, görmezlikten gelip inkâr etmek, “küfrânü’n-nimeti” güzellikleri çirkinleştirmeye çalışmak, fazilet ve erdem gibi […]

READ MORE