Ekim 24, 2020
  • 3:07 pm Hayat Devam Ediyor
  • 12:35 am Arzularına uyma seni Haktan saptırır
  • 11:33 pm Cahille Muhatap Olma
  • 6:46 pm SÖZ
  • 7:04 pm Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği

Her yolun bir sonu, her hareketin bir neticesi ve her canlının bir akıbeti ve bütün bunlarm sonucunda da yapılanların bir muhasebesi vardır. Bir şeyin muhasebesi yapılırken yapılan her işin ya da hareketin delillendirilmesi, ispat edilmesi gerekir. Dünya hayatının da eşyanın da, insanın da bir sonu vardır ve insan yeryüzünde yaptıklarının hesabını vermek üzere, “O gün […]

READ MORE

GİRİŞ Yüce Allah(cc), Alak sûresinde, insanoğlunu şereflendirerek onu, kendi adına tebliğ ile görevlendirmiş, sonra da ona davet sırasında karşılaşacağı zorlukları, sıkıntıları göstermiş ve bu zorluklar ancak, Rabb’inin emirlerine teslim olması halinde aşabilebileceğini  bildirmiştir. Kalem sûresinde ise, davetçinin Kur’an’ı ahlak edinmesi yanı yaşayan Kur’an haline gelmesi ve yalancılara karşı Kur’an’ı ölçü edinerek bıkmadan, usanmadan davetini sürdürmesi […]

READ MORE

Adil olan ve adaleti her vesile ile emreden yüce Allah (cc), elbette ki mücrim(günahkâr)larla Müslüman(teslim olanları)ları bir tutmayacaktır. Bu nedenle “Biz Müslümanları günahkârlar gibi yapar mıyız hiç?” buyurarak, işledikleri onca günahlara rağmen, yüce Allah’a adaletsizlik vasfedercesine, “Allah rahmet sahibidir; bizi bağışlar bize rahmet eder” deyip dünyada günlerini gün edenlerin çarpıklıklarını ve yalancılıklarını ortaya koyarak “günahkârlarla […]

READ MORE

Kur’an’ın bütününe baktığımızda, Kur’an’daki Hak- batıl mücadelesi bir yerde, ezilen, sömürülen, zayıf bırakılan kimselerle; ezen, sömüren, zulmeden müstekbirlerin mücadelesidir. Bu mücadelede bir tarafta haklarını elde etmeye çalışan mustazaflar, diğer tarafta mustazafların haklarını gasp eden müstekbirler… Mustazafların, haklarını Kur’an’da bildirilen ölçüler içinde elde etmeye çalışmaları halinde yüce Allah’ın yardımının kendileriyle olacağı birçok ayette bildirilmektedir. Mustazafların haklarını […]

READ MORE

GİRİŞ Alâk Suresinde görev verilerek mücadeleye hazırlanan mü’min davetçiyi, yüce Allah (c.c) yalnız bırakmayarak, onun ahlaki yapısını tamamlamasını sağlamış ve yüce zatına layık bir kişilik oluşturmasını istemiştir. Kalem sûresi, İslâmi daveti yüklenen İslâm davetçilerinin ahlâki yapısını düzenlemekte, ruhi olgunluğa ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu sûre İslâmi esasları toplum hayatına hakim kılmaya ve “inil hükmü illalillah” hakimiyet kayıtsız, […]

READ MORE

Geçen Sayıdan Devam 9-10. “Namaz kılan bir kulu engelleyeni gördün mü?” Yüce Allah (cc) adına hareket edecek olan davetçiler, bu görevleri sırasında zorluklarla, engellemelerle karşılaşacaklardır. Davetçiler, tüm engellemelere rağmen davet görevlerini yerine getirmelidirler. Tarih boyunca Hak-batıl mücadelesinde, Allah düşmanları, yüce Allah’a teslim olanları engellemişlerdir. Bir dönemde namaz kılanlar engellenirken bir başka dönemde Kur’an okumak, diğer […]

READ MORE

GİRİŞ Çağlarüstü niteliğe ve evrensel boyuta sahip Kur’an mesajının nesillere ulaştırılması için, tebliğcilerin öncelikle bu mesajı kendilerinin anlaması ve yaşaması gerekmektedir. Kur’anî  mesajın anlaşılması ise, Kur’an’daki kavramların ifade ettikleri anlama uygun olarak bilinmesiyle mümkündür. Kavramların ifade ettikleri anlamlarının aslına uygun olarak bilinmesi Kur’anî mesajın kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Şu bir gerçektir ki, mesaj ne denli açık […]

READ MORE