Ekim 29, 2020
  • 3:07 pm Hayat Devam Ediyor
  • 12:35 am Arzularına uyma seni Haktan saptırır
  • 11:33 pm Cahille Muhatap Olma
  • 6:46 pm SÖZ
  • 7:04 pm Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği

Yalan: Gerçeğin çarpıtılması, doğruların ters yüz edilmesi, güven duygusunun zayıflatılması, olmayan bir şeyin var olduğunun iddia edilmesi ve insanların aldatılması anlamlarında kullanılan bozuk bir eylem, kötü bir kavram ve ahlaki düşüklüğün bir ifadesidir. Yüce Allah’ın hiç sevmediği ve küfürle eş anlamlı olan bu kavram, Kur’an’da açıkça yerilmiş ve münafıkların vasfı olduğu bildirilmiştir (2/8-14). Hz. Muhammed(as) […]

READ MORE

Risalet tarihine baktığımızda, karşımıza çıkan tablo, tek düze bir görünüm arzetmektedir. Hak-batıl mücadelesi şeklinde karşımıza çıkan tabloya baktığımızda, bir tarafta. vahyi ölçü edinen Tevhid erlerini, diğer tarafta hevalarını, toplumsal değer yargılarını ya da topluma yön veren kimselerin öneri ve tavsiyelerini veyahut da içinde yaşadıkları sistemlerin kurallarını ölçü edinen kimseleri görürüz. Bu tabloda saflar oldukça nettir […]

READ MORE

Her sistemin, toplumu yönetip idare etmede, kendine özgü kuralları ve yöntemleri vardır. Bu kurallar sistemden sisteme değişiklikler arz eder ve bir sistemin kuralı, diğer sistemin kuralına benzemez. Sistemlerin birbirlerine benzemeyen bir başka yönleri ise toplumsal tepkinin dile getiriliş biçimidir. İslam nizamında yönetim, Kur’an ve Sünnet eksenlidir ve bu, toplum bireyleri arasında herhangi bir ayırım gözetmeksizin […]

READ MORE

Risalet tarihi bir yerde vahyi gerçekleri, heva ve hevesleri, geleneksel kültürleri, atalar dininin kalıplaşmış ölçüleri ve nihayet yaşanan hayatın çarpık ilişkileri doğrultusunda değiştirenlerle bu vahyi gerçekleri, olduğu gibi ortaya koymaya çalışanların mücadelesidir. Bu, dün de böyle idi, bugün de öyle, gelecekte de böyle olacaktır. İnsanda kimi düşük istekler var oldukça böyle olacaktır da… Aynı durum […]

READ MORE

İnsanın yaratılış gayesi, hayat ve kâinat bütünlüğü içinde hareket ederek, kendisini yoktan var edip çeşitli nimetlerle donatan yüce Allah’a kulluk yapmaktır. Bu kulluğun hangi esaslara göre yerine getirileceği hususu Kur’an’ı Kerim’de bildirilmiş, Resullerin uygulamalarında gösterilmiştir. Kulluk ancak bu esaslar (Kur’an=Vahiy ve Sünnet=uygulama) ölçüsünde yerine getirildiği zaman bir anlam ifade eder ve Rıza-i İlahiye’ye uygun olur. […]

READ MORE