Ekim 22, 2020
  • 3:07 pm Hayat Devam Ediyor
  • 12:35 am Arzularına uyma seni Haktan saptırır
  • 11:33 pm Cahille Muhatap Olma
  • 6:46 pm SÖZ
  • 7:04 pm Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم İnşirah Suresi Giriş Sorumluluk duygusu ve bu sorumluluğun yerine getirilmesinde verilen görevin hakkı ile ifa edilmesi düşüncesi, sorumluluk verilen insanın, zaman zaman sıkıntı duymasına neden olur. İnsan, bazen kendisine tevdi edilen görevi, hakkıyla yerine getirememe kaygısı ile kalbi daralır, sıkıntı duyar. Özellikle Tevhidi esasları insanlara duyurmakla görevlendirilen elçiler, bu sıkıntıyı daha […]

READ MORE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Duha Suresi Giriş İnsan, sorumluluk bilincini kuşanarak, kendisine belirlenen ölçüler içerisinde hareket ettiği sürece, mutlak anlamda doğruya ulaşır. Aynı şekilde insan, ölçülü bir şekilde Rabb’ine tevekkül ettiği sürece, yüce Allah (cc), ona her zaman yardım edecek, onu en zorlu anlarında yalnız bırakmayacaktır. Duha suresi, küfrün, azgınlığını doruk noktaya ulaştırdığı, şirkin kol […]

READ MORE

`بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Fecr Suresi Giriş Gecenin en Karanlık olduğu an sabaha en yakın zamandır. Zulmün ortalığı kasıp kavurduğu, totaliter diktatörlerin, idareleri altındaki halkların, hayatını zindan çevirdikleri, belamların ortaya çıkıp şirk ve küfürlerini din diye insanlara dayattıkları her dönemde, fecrin aydınlığını müjdeleyen, aydınlığın öncüleri İslâm davetçileri ortaya çıkmıştır. Risalet önderi Rasuller ve onların izinde […]

READ MORE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Leyl Suresi Giriş Hayatta her şey karşılıklı bir denge üzerine kurulmuş ve yine her şey çift ve zıddı ile yaratılmıştır; Kâinatta tek olan yalnızca yüce Allah’tır. Gece gündüz, kadın erkek, güneş ay, yıldızlar ve gezegenler, karanlık aydınlık, cennet ve cehennem, sevap günah, Tevhid şirk ve benzeri ifadeler hep çift çifttir. Bütün […]

READ MORE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Â’lâ Suresi Giriş Hayatı anlamlı kılan en önemli unsur, hiç kuşkusuzdur ki insanın, niçin yaratıldığını, ne yapması gerektiğini, sonunda ne olacağını bilmesi ve bu bilinçle yaşamasıdır. İnsan hedefini, amacını ve hayatın anlamını bildiği sürece, hayatı daha anlamlı ve bilinçli yaşayacak, hayattan zevk alacak ve yaşadığı hayatın her anını daha iyi değerlendirebilecektir. […]

READ MORE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Tekvir Suresi Giriş Yüce Allah (cc), insanları en güzel biçimde yaratmış, yeryüzünde insanca yaşamaları, rahat bir hayat sürmeleri için onlara her şeyi, sınırsız bir şekilde ihsan etmiştir. Bu verdikleri karşısında insanlardan kendisine kulluk dışında başka hiçbir şey istememiştir. Ancak insanlar, Rab’lerinin kendilerine verdikleri ile O’na hamd edip kulluk yapacakları yerde, tam […]

READ MORE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Mesed (Tebbet) Suresi Giriş İnsanlara bir mesaj ulaştıran her davetçinin karşısında mutlaka azgın bir muhalif olagelmiştir. Bu muhalifler bir zümre olabildiği gibi, bir tek fert, bazen de devlet olabilmiştir. Çıkarları, rahatları bozulan, ezip sömürdükleri insanlar üzerindeki baskı ve zulümlerinin biteceğini düşünen kimi zorbalar, insanları, kendi karanlık dünyalarından kurtarıp iman ve hidayet […]

READ MORE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Fatiha Suresi Giriş İnsanlar arasındaki her ilişkinin, her hareketin, üzerine bina edildiği bir esas, bu esasın kurallarını belirleyen bir anlaşma, bir sözleşme vardır. İnsanlar arasındaki tüm ilişkilerde –ticari, siyasi, iş evlilik gibi- mutlaka yazılı ya da sözlü kimi esaslar belirtilir. Belirlenen bu esasların, taraflar arasında kabul edilmesi ile bunlar, yazılı ya […]

READ MORE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Müddessir Suresi Giriş Sorumluluk duygusu, çok ağır bir yük gibidir; insan, sorumluluk yüklenmeden önce o sorumluluğu hakkıyla yapıp yapmayacağına bakmalıdır. Bunun için ilahi mesajı yüklenen peygamberler, önce bu sorumluluğu yüklenecek psikolojik gücü kendilerinde bulmaya çalışmışlardır. Hz. İbrahim (as), Hz. Musa (as) ve Hz. Muhammed (as)’da çok açık bir şekilde ortaya konulan […]

READ MORE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Müzzemmil Suresi Giriş Yüce Allah (cc), Alak suresinde, Rasulü’nü ve doğal olarak da Rasulü takip eden İslâm davetçilerini, kendi adına hareket ederek ilahi mesajı duyurma görevi ile görevlendirip şereflendirmiş, davet sırasında karşılaşılacak zorlukları bildirmiştir. Bu zorlukları aşmanın çaresi, ancak ilahi esaslara sarılmak ve yüce Allah’a teslim olmak mümkündür. Kalem suresinde ise, […]

READ MORE